Referenser i boken Vägen framåt

Här nedan hittar du klickbara länkar till referenserna som nämns i boken Vägen framåt till ett friskare liv efter covid-19.

Litteratur

Niklas Modig, Pär Åhlström
Detta är lean - lösningen på effektivitetsparadoxen
Rheologica Publishing, 2015.

John Bicheno, Pia Anhede, Joakim Hallberg
Lean handbok för service och tjänster
Revere, 2011.

Isabel Runebjörk, Monika Wendleby
Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation
Ekerlids förlag, 2013.

James P. Womack, Daniel T. Jones
Lean thinking
Free press, 2003.

Mike Rother, John Shook
Lära sig se - att kartlägga och förbättra värdeflöden för att skapa mervärden och eliminera slöseri
Stiftelsen Plan utbildning, 2014.

Jeffrey K. Liker
The Toyota Way - lean för världsklass
Liber AB, 2009.

Mike Rother
Toyta Kata - Lärande ledarskap, varje dag
Liber AB, 2013.

Webbsidor

OBS! Eftersom innehållet på olika webbsidor kan förändras av den som ansvarar för webbsidan, kan jag aldrig garantera att länken fortfarande är giltig eller att informationen som du hittar när du klickar på länken är densamma som den jag hittade när jag skrev den här boken. Datumet som står i samband med referensen avser den dag som jag inhämtade information från denna webbsida. 

Behöver vi tillskott av vitaminer och mineraler?
Fysiolabbet, 17 maj 2020.
www.fysiolabbet.se/om-tillskott

Borgskalan
Wikipedia, 14 juni 2020.
sv.wikipedia.org/wiki/Borgskalan

Cell-medierad immunitet
Wikipedia, 30 maj 2020.
sv.wikipedia.org/wiki/Cell-medierad_immunitet

Coronavirus
Wikipedia, 14 maj 2020.
sv.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Covid Symtom Study
Lunds universitet i samarbete med King’s College London och Zoe Global LTD, 16 maj 2020.
www.covid19app.lu.se/om-studien

Det här är högintensiv intervallträning (HIIT)
Svensktkosttillskott.se, 22 juni 2020.
www.svensktkosttillskott.se/det-har-ar-hogintensiv-intervalltraning-hiit

Goda råd från dietisten
Allt om IBD, 6 juni 2020.
alltomibd.se/goda-rad-fran-dietisten/

Humoral immunitet
Wikipedia, 30 maj 2020.
sv.wikipedia.org/wiki/Humoral_immunitet

Här reder vi ut hur alkoholkonsumtion påverkar dig, din kropp och risken att drabbas av covid-19
IQ, 6 juni 2020.
www.iq.se/gor-skillnad/tema/alkohol-och-covid-19/

Högt blodtryck
1177 Vårdguiden, 14 juni 2020.
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodtryck/hogt-blodtryck/

Influensa A virus subtype H1N1
Wikipedia, 14 maj 2020.
en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1

Ingen fastställd koppling mellan ACE-läkemedel och försämrad prognos vid covid-19
Läkemedelsverket, 23 mars 2020.
www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ingen-faststalld-koppling-mellan-ace-lakemedel-och-forsamrad-prognos-vid-covid-19

Kan man träna fast man är lite sjuk?
1177 Vårdguiden, 4 juni 2020.
www.1177.se/Stockholm/fragor--svar/nationellt/liv--halsa/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

Lean production
Wikipedia, 15 augusti 2020.
sv.wikipedia.org/wiki/Lean_production

Magnesium och D-vitamin – så samverkar de
Super Synbiotics, 6 juni 2020.
supersynbiotics.se/maghalsa/kost/magnesium-och-d-vitamin-en-viktig-kombo/

MERS-coronavirus (2012-2015)
Folkhälsomyndigheten, 14 maj 2020.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/mers-cov/

Novus Coronastatus
Novus, 14 maj 2020.
novus.se/novus-coronastatus/

Träna när man är sjuk?
Deffa.nu, 4 juni 2020.
deffa.nu/trana-nar-man-ar-sjuk/

Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar?
Hjärnfonden, 11 december 2017.
www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vi-stressar/

Vanliga tecken på att du bör äta mer zink
Alpha Plus, 6 juni 2020.
alpha-plus.se/inspiration/vanliga-tecken-pa-att-du-behover-ata-mer-zink

Vilka är symtomen på covid-19?
Folkhälsomyndigheten, 10 juni 2020.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vitamin D3 och magnesium
Holistic, 4 juni 2020.
www.holistic.se/blogg/5388

Vitaminbrist; märkliga tecken du bör uppmärksamma
Steg för hälsa, 4 juni 2020.
stegforhalsa.se/markliga-tecken-pa-vitaminbrist/

Zink
Livsmedelsverket, 22 augusti 2020.
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink